Szybkie pożyczki bez biku i krd

Szybkie pożyczki bez bik i krd - przegląd

W życiu pojawiają się najróżniejsze sytuacje i czasami konsekwencje naszych czynów i postępowań ciągną się za nami latami. Bywa tak w szczególności, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pożyczki. Gdy człowiek jest młody nie zważa na różnego rodzaju problemy i pozwala sobie na różne ruchy, między innymi jak na przykład zaciągnięcie pożyczki w banku i nieterminową spłatę. Każdy bank w takiej sytuacji takiego klienta banki mają możliwość umieścić na tak zwanych listach niesolidnych klientów – i to robią. W przyszłości przez taki wpis wiele osób ma problemy, aby wziąć różnego rodzaju kredyty czy też pożyczki, nawet, gdy sytuacja jest bardzo ciężka.

 

Jednak na takie problemy istnieje rozwiązanie. Można po pożyczkę udać się do punktu, który oferuje szybkie pożyczki bez biku i krd. Oznacza to, że pożyczkodawca nie sprawdza klienta w różnych rejestrach jak i też tym samym nie zwraca uwagi na dotychczasową historię kredytową. Bardzo to ułatwia życie wielu osobom jak i też umożliwia realizację założonych celi, do jakich była potrzebna dodatkowa gotówka.

 

Dlaczego pożyczki bez bik i krd są takie dobre ?


W analizie opłacalności przeprowadzonej przez Fordham Journal of Corporate & Financial Law stwierdzono, że średnia marża zysku z siedmiu spółek oferujących wypłaty gotówkowych w Stanach Zjednoczonych (w tym sklepów z pionkami) w USA wynosiła 7,63%, a dla czystych kredytodawców wyniosła 3,57%. Te średnie są mniejsze niż w przypadku innych tradycyjnych instytucji udzielających kredytów, takich jak związki kredytowe i banki.
W przeciwieństwie do marży zysku Starbucks w mierzonym przedziale czasu wynosił ponad 9%, a porównawczyni kredytodawcy mieli średnią marżę zysku na poziomie 13,04%. Te porównawcze kredyty to główne firmy: Capital One, GE Capital, HSBC, Money Tree i American Express Credit. [35]
Opłaty są zgodne z kosztami
Badanie przeprowadzone przez FDIC Centrum Badań nad Finansami [36] wykazało, że "koszty operacyjne nie są takie, które nie odpowiadają rozmiarowi prowizji zaliczkowych", a po odjęciu stałych kosztów operacyjnych i "nadzwyczaj wysokim stopniu niewypłacalności", wypłaty Pożyczki "może niekoniecznie wykazywać nadzwyczajne zyski".
Pomimo tendencji do charakteryzowania stawek niewypłacalności wypłaty pożyczki na wysokim poziomie, kilku naukowców zauważyło, że jest to artefakt zwykłej krótkoterminowej kwoty wypłaty, a także w okresie kredytów dłuższych okresy są często punkty, w których kredytobiorca Jest domyślnie i ponownie staje się aktualna. Rzeczywiste obciąŜenia są częściej niŜ w przypadku tradycyjnych form kredytu, poniewaŜ większość poŜyczek wypłaty poŜyczki jest wielokrotnie przelewana na nowe kredyty bez jakiejkolwiek płatności ponoszonej wobec pierwotnego głównego zleceniodawcy 
Skłonność do bardzo niskich stóp niewykonania zobowiązań wydaje się być zachętą dla inwestorów zainteresowanych pożyczkodawcami. Zauważają, że w dokumencie Advance America 10-k SEC od grudnia 2011 roku stwierdzili, że ich umowa z inwestorami "ogranicza średnią rzeczywistych obciążeń z tytułu odsetek poniesionych w każdym miesiącu podatkowym do maksymalnej wysokości 4,50% średniej kwoty należności z tytułu skorygowanych należności z tytułu transakcji Koniec każdego miesiąca fiskalnego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ". Zwracają uwagę, że średnioroczne należności wyniosły na 2011 rok 287,1 miliona dolarów, a ich średnia opłata wyniosła 9,3 miliona dolarów, czyli 3,2% [12]. W porównaniu z tradycyjnymi kredytodawcami firmy typu payday również oszczędzają na kosztach, nie angażując się w tradycyjne formy subemisyjne, uzależniając się od ich łatwych zwrotów i małego rozmiaru poszczególnych pożyczek jako metody dywersyfikacji eliminującej potrzebę weryfikacji zdolności kredytowania każdego kredytobiorcy. [37] Być może dlatego, że pożyczkodawcy rzadko wykazywali prawdziwy wysiłek w celu sprawdzenia, czy kredytobiorca będzie w stanie wypłacić zleceniodawcy z tytułu wypłaty w uzupełnieniu innych zobowiązań dłużnych. 

Przejrzyj ofertę szybkich pożyczek

Proponenci minimalnych regulacji dla firm z pożyczkami typu payday twierdzą, że niektóre osoby wymagające wypłaty pożyczki gotówkowej już wyczerpały inne alternatywy. Konsumenci ci mogli potencjalnie zostać zmuszeni do nielegalnych źródeł, jeśli nie do wypłaty pożyczki. Tom Lehman, zwolennik wypłaty pożyczki, powiedział:
"... wypłaty pożyczkowe oferują niewielkie kwoty nieskoskalowanego kredytu dla kredytobiorców wysokiego ryzyka i udzielają pożyczek dla ubogich gospodarstw domowych, gdy inne instytucje finansowe nie będą. W ciągu ostatniej dekady ta" demokratyzacja kredytu " Sektorach ludności, a zwłaszcza ubogich, które w przeszłości nie miałyby dostępu do kredytu "39.
Argumenty te są przeciwstawiane na dwa sposoby. Po pierwsze, historia kredytobiorców zwracających się do nielegalnych lub niebezpiecznych źródeł kredytu wydaje się mieć niewielką podstawę w rzeczywistości zgodnie z Robert Mayer's 2012 "Rekiny kredytu, kapitały procentowe i deregulacji". [40] Poza konkretnymi kontekstami, obniżki stóp procentowych spowodowały, że małe pożyczki w większości obszarów nie powodowały wzrostu "kredowego marszczenia". Następnie, ponieważ 80% kredytobiorców wypłaty pożyczki spłaca co najmniej jeden raz [11], ponieważ ich dochód uniemożliwia im wypłacenie kwoty głównej w okresie spłaty, często zgłaszają zwrot do przyjaciół lub członków rodziny w celu spłaty kredytu [41 ] Zgodnie z raportem z 2012 r. Centrum Innowacji Usług Finansowych. Ponadto wydaje się, że nie ma dowodów na niezaspokojony popyt na kredyt w dolarach w państwach, które zabraniają lub ściśle ograniczają wypłaty pożyczki.
Raport z 2012 roku opracowany przez Cato Institute wykazał, że koszty pożyczki są zawyżone, a kredytodawcy pożyczkodawcy oferują tradycyjne pożyczkodawcom produkty, które po prostu odmawiają oferowania. Raport opiera się jednak na 40 odpowiedziach sondażowych zebranych w miejscu, w którym znajduje się sklep z wyprzedzeniem. [42] Autor raportu, Victor Stango, był w zarządzie Fundacji Badań Kredytów Konsumenckich (CCRF) do roku 2015, organizacji finansowanej przez pożyczkodawców pożyczkodawcy i otrzymywał 18 000 dolarów z płatności z CCRF w 2013 r. [43]